Tästä sisällysluetteloon   Tervetuloa rakentamaan molekyylejä! Tästä ohjeeseen
Tästä alkaaneihin
Tästä alkeeneihin ja alkyyneihin
Tästä alkoholeihin
Tästä karboksyylihappoihin ja estereihin
Pallohiili
Tästä tehtävien etusivulle.
Voit vertailla eri molekyylejä.
Voit piirtää itse kolmiulotteisen mallin.
Tästä hiilihydraatteihin Tästä aminohappoihin Tästä aldehydeihin ja ketoneihin Tästä aromaattisiin hiilivetyihin Tästä halogenoituihin hiilivetyihin