Olen syntynyt karjalassa 1942 
Suistamon pitäjässä 
Laitioisten kylässä


Martti Nättiahon kotisivut 

Teksti on osittainen lainaus Suistamokirjasta jonka on kirjoittanut  maanlj. Juho Tiittasen

Ryhtyessäni selostamaan Laitioisten kylän asumuksia, Pyytäisin lukijan pienelle muistojen retkelle kanssani entisen kotikyläni vaiheille. Tullessamme kylään Suistamon maantietä, saavumme ensiksi Anna Pötsösen ja Ivan Nättiahon torppien luo ( 1 Melkein edellämainittujen kohdalla tien vasemmalla puolen kohoaa Vihurinvaara, ja sen luoteisrinteellä sijaitsee Grigori Makkosen perillisten taloryhmä. Edetessämme vielä muutamia satoja metrejä ovat siinä Patrosen perikunnan ja Tahvo Vessosen talot. Viimeksi mainitun takana kauempana pellon reunassa näemme Mikko Kuikan ja siitä edelleen Pekka Haimakaisen talot. Kulkiessamme vielä maantietä vähän matkaa, on tien vasemmalla puolella, aivan sen vieressä Aleksi Kirjavaisen rakennukset. Tämä talo muodostui myöhäisempänä aikana kyläkunnan keskeisimmäksi käyntipaikaksi, syystä, että kylän postipysäkki oli sijoitettu siihen. Kirjavaisella oli myös pieni kauppaliike, jonka takia kylän väki kävi usein talossa. Aleksi Kirjavaisen talon kohdalla sijaitsivat Vasili Kirjavaisen ja Jegor Kirjavaisen talot sekä kauempana oleva Hepomäen talo, jonka omisti Heikki Paavilainen. Kun nyt olemme kulkeneet ikivanhaa kylätien paikkaa Kirjavaisten pihojen ohi, on edessämme Kuusikkomäki, jonka ylitettyämme saavumme mäen koillispalteella olevaan Juho Viklan talon pihaan. Matti Rautiaisen ( 2  uudistalo sijaitsee aivan Viklan läheisyydessä. Edelleen kuljettuamme vanhan tien suuntaan on ensiksi Ivan Votkinin ja siitä edelleen Santeri Rautiaisen talo ( 3 . Tästä vähän matkaa itään sijaitsi Leva ja Mikko Nälkästen mökki, samoin idän suunnalla n.s. Ukkosenmäen rinteessä Jegor Makkosen, Matti Tiittasen ja Ivan Vornasen perillisten talot.Juho Halosen talo on vähäsen matkaa Vornasten pihasta pohjoiseen lähellä Ukonmäkeä. Ukonmäen alla, Kontuvaaran kyläalueen rajalla, aivan Poukuojan sillan korvassa on Laitioisten pohjoisin asumus, Toivo Kuikan torppa. Ukonmäessä pysähdymme vähän kauemmin, sillä tämä on se paikka, jota tämän kirjoittaja lähes kolmen vuosikymmenen ajan sai sanoa kodikseen. Tähän kotiin liittyvät lapsuuteni, nuoruuteni ja osaksi vielä miehuusikänikin muistot. Nyt voimme lähteä Ukonmäestä maantietä Alatun suuntaan. Ensiksi tulemme Utusen perikunnan talon kohdalle. Tilan nuorempana haltijana on Petter Utunen, jonka äiti Helena ja hänen miehensä Juho Tuunainen oyat myös talon isäntäväkeen kuuluvia. Tämä tila oli kylän vanhimpia ja ainakin vauraimpia. Kulkiessamme eteenpäin on tien vierellä aivan uusi uudistalo, joka sai asukkaansa vasta kesällä 1944. Lähellä tätä on entisen Tsokkisen talo (5, joka aikoinaan on ollut paikkakunnan suurin. Sen omisti viimeksi Juho Huovinen. Nyt siirrymme harppauksen eteenpäin Rannanpihaan. Tiestä kauimpana ovat Santeri Seppäsen perillisten ja Väinö Haavistolan perillisten (4 talot sekä maantien lähellä Haavistolan vanha piha, jonka omisti Albert Haavistola. Tien vastakkaisella puolella sijaitsi Antti Paavilaisen torppa. Kuljettaessa edelleen Alattuun menevää maantietä, oli pellon nurkalle rakennettu uudistalo, jonka isäntänä oli Pauli Haavistola. Nyt alkaa pieni metsätaival, jonka jälkeen avautuu uusi viljelysaukea, sen reunassa tien oikealla puolella oli Olli Karisen talo. Tämä talo kyllä paloi talvisodan päättymisvaiheen aikana, eikä uutta vielä ehditty rakentaa. Karisen talon läheltä erosi maantiestä n.s. Kiviniemen tie, jonka päässä Jänisjärven rannalla Kivilahden pohjukassa sijaitsi Kivilahdeksi nimitetty pikkutila, tämän kirjoittajan myöhempi koti. Kivilahti lienee ollut tunnettu koko seutukunnalla, sillä olihan sinne kylän väellä usein asiaa. Siellä nimittäin  oli Laitioisten osuuskassan toimipaikka. Tämänkin vuoksi naapurit usein vierailivat siellä. Kivilahden asukkaiden lähinaapurina idän suunnalla oli Pekka Julkusen pikkutila, joka myöskin oli erillään kylästä metsäisen maaston keskellä. Lounaan suunnalla taas oli Kiviniemen talo. Kun kirjoittaja, muuttaessaan uudisasukkaana Kivilahteen usein tarvitsi naapuriapua, oli Kiviniemen väki aina valmis ystävällisesti ja myötätuntoisesti auttamaan. Näistä parhaan naapurim ystävällisistä avuista haluaisin vielä kiittää, mutta kun he, koko perhe, ovat jo siirtyneet ajan rajan, taakse, on kiittäminen jo myöhäistä. Nyt olemmekin kulkeneet läpi Laitioisten kylän ja maininneet kaikki sen asumukset. Näinkin pitkän ajan kuluttua siitä, kun sieltä viimeksi läksimme, pyrkii muistikuvaan sisältymään vain kauneimmat muistot ja vähemmän mieluisat unohtumaan. Tämänlaisena, kaikkein kauneimmin värein maalattuna olisin halunnut kuvata kotikyläni. Mutta kuvauksestani tulikin vain näin vaatimaton.  

Ote   Maanlj. Juho Tiittanen kirjoituksesta Suistamo-kirjassa

HUOM!   
1.   Ukkini Ivan Nättiahon ja isäni Mikko Nättiahon kotipaikka  
2.   Ukkini Matti Rautiaisen ja äitini  Maija kotipaikka jossa minä olen syntynyt 1.9.1942 
3.   Enoni Santeri Rautiaisen kotipaikka
4.   Kummini Veera Haavistolan koti
5,   Mummoni Helena Rautiaisen kotipaikkaMartti Nättiaho